DBK Fonden

Ansøgningsskema

Dato for ansøgning:
Projektets titel:
Organisation:
CVR-nr.:
Adresse:
Postnr. og By:
Land:
Website:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Kontaktpersons navn:
Beløb Fonden ansøges om:
Projektets samlede budget:
Andre relevante filer kan vedhæftes her:

Max 4 filer og af følgende filtyper kan vedhæftes: pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, jpeg, png, gif, webm, mpg, mpeg, mp4, avi, wmv, qt, flv. Max 8 mb. pr. fil.

Hvad søges der midler til? Beskriv i feltet herunder på max 10000 karakterer projektet med egne ord.

Husk, at Fonden DBK ikke støtter ansøgeres privatøkonomi, herunder studierejser og -ophold, indkøb af inventar samt finansiering af egentlige bogudgivelser..

Hvordan vil projektet fremme læselysten? Præciser kort (max 10000 karakterer) hvordan projektets gennemførsel vil opfylde fondens hovedformål for tildeling af støtte

Hvilke andre fonde har organisationen ansøgt - med hvilket formål og med hvilket beløb?
Spørgsmål kan sendes til: fondendbk@dbk.dk
Du kan læse mere om Fonden DBK’s behandling af dine personoplysninger på dbk.dk.